Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 12.02.2019.

12.02.2019., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na seminarium wydziałowe: „Biotechnologia lnu – w stronę poprawy odporności roślin w powiązaniu z rozszerzeniem właściwości użytkowych”.
Prezentację, w języku polskim, przedstawi dr hab. Anna Kulma, prof. UWr z Zakładu Biochemii Genetycznej.

Uproszczony schemat odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium.

Aktualności