Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 11.06.2019.

11.06.2019., godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe: „Inhibitory EGFR i c-Met jako czynniki ograniczające inwazyjność komórek ludzkiego czerniaka”.
Prezentację, w języku polskim, przedstawi mgr Ewelina Dratkiewicz z Zakładu Patologii Komórki.
Promotor: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr.
Promotor pomocniczy: dr Aleksandra Simiczyjew.

Schemat działania inhibitorów drobnocząsteczkowych celujących w receptory czynników wzrostu i ich efektory.

Aktualności