Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 11.05.2021.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego dwie doktorantki z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej zaprezentują swoje wystąpienia. Prezentacje będą w języku polskim.

11.05.2021., godzina 10:00, MS Teams

Mgr Izabela Magierowska

Proponowany promotor: prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
Zakład Mikrobiologii Molekularnej

„Rola międzycząsteczkowych oddziaływań białka segregacyjnego ParA u Mycobacterium smegmatis„.

Rola oddziaływania MSMEG_5597-DivIVA-ParA w komórce M. smegmatis.

 

11.05.2021., godzina 10:20, MS Teams

Mgr Justyna Szymczak

Proponowany promotor: prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
Proponowany promotor pomocniczy: dr Marcin Szafran
Zakład Mikrobiologii Molekularnej

„Rola oddziaływań międzycząsteczkowych ParB w tworzeniu kompleksu segregacyjnego u Streptomyces coelicolor„.

Składanie kompleksu segregacyjnego przez białko ParB.
(A) Domenowa budowa białka ParB. (B) Oligomeryzacja i mostkowanie DNA przez białko ParB w trakcie składania kompleksu segregacyjnego (segrosomu).

 

 

Aktualności