Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 10.09.2019.

10.09.2019., godzina 9:15, sala 1:03.
Zapraszamy na pierwsze po wakacjach seminarium wydziałowe: „Fosforylacja inicjatorowego białka DnaA ze Streptomyces coelicolor„. Prezentację, w języku polskim, wygłosi mgr Tomasz Łebkowski z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej.
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska.
Promotor pomocniczy: dr Marcin Wolański.

Fosforylacja białka inicjatorowego DnaA u Streptomyces coelicolor prowadzi do zmian konformacyjnych (A), które skutkują zwiększoną aktywnością ATP-azową i obniżonym powinowactwem białka do regionu inicjacji replikacji. Modyfikacja ta obecna jest tylko w fazach cyklu życiowego S. coelicolor, w których dochodzi do powielenia materiału genetycznego i katalizowana jest przez kinazę AfsK (B).

Aktualności