Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 10.05.2022.

10.05.2022., godzina 10.00, MS Teams

Zapraszamy na seminarium wydziałowe online, podczas którego swoje wystąpienie zaprezentuje mgr Małgorzata Rydzy z Zakładu Biofizyki: „Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka białek chaperonowych zaangażowanych w proces biosyntezy Rubisco z sinicy Synechocystis sp. PCC6803”.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak.

Prezentacja będzie w języku polskim.

Białko DnaK2 oraz DnaJ Sll1384 Należące do białek z rodziny Hsp70/40 zostały zidentyfikowane w niniejszym projekcie jako białka zaangażowane w proces biosyntezy Rubisco z Synechocystis sp. PCC6803.

Aktualności