Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 10.01.2023.

10.01.2023., godzina 10.00, MS Teams
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego swoje wystąpienia, w języku angielskim, zaprezentuje trzech doktorantów:

mgr Michał Bochynek, Zakład Biotransformacji
Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Lewińska
„Surfactin – production, isolation, separation into structural homologues and physicochemical characteristics. Design of surfactin-stabilized carriers of active compounds”.

mgr Aleksandra Gędaj, Zakład Inżynierii Białka
Promotor: dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr
„The role of extracellular galectins in the modulation of fibroblast growth factors signaling”.

mgr Dominika Żukowska, Zakład Inżynierii Białka
Promotor: dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr
„Glycosylation-dependent clustering modulate FGFR signaling and cell fate by a network of extracellular galectins”.

 

 

 

Aktualności