Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 09.05.2023.

09.05,2023., godzina 10.00, sala 1.03.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów do udziału w seminarium wydziałowym, podczas którego swoje wystąpienie, w języku angielskim zaprezentuje dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr z Zakładu Inżynierii Białka:

Multivalency in biomedicine„.

 

Aktualności