Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 09.05.2018.

09.05.2018., godzina 11:00, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na prezentację, w języku angielskim, nt.: „Kierowanie reakcjami cyklizacji w biosyntezie roślinnych fitohormonów – enzymatyczna kontrola wytwarzania jasmonianów i lignanów”, której autorem będzie gość w Zakładzie Biofizyki – prof. Eckhard Hofmann z Ruhr University Bochum.

Kluczowym etapem w biosyntezie jasmonianów i lignanów jest stereoselektywna cyklizacja liniowych cząsteczek prekursorowych. Badaliśmy odpowiednie zręby enzymatyczne zaangażowane w metabolizm jasmonianów i lignanów – odpowiednio cyklazy tlenku allenu oraz białka dirigent z Arabidopsis thaliana. W obu przypadkach białka o strukturze β-baryłki tworzą strukturalne rusztowanie z wewnętrzną kieszenią przeznaczoną do kontrolowania reakcji stereochemicznej.
W obu projektach studenci i współpracownicy z Wrocławia byli niezbędni dla postępu prac.

Aktualności