Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 09.05.2017.

09.05.2017, godz. 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów na seminarium wydziałowe, które poprowadzi dwóch prelegentów:

mgr Małgorzata Grabińska
promotor: dr hab. Paweł Mackiewicz
Zakład Genomiki:
„Symulowanie ewolucji genów i genomów prokariotycznych pod wpływem zmiennej presji mutacyjnej”.

Spacer DNA uzyskany programem Oriloc dla Streptococcus agalactiae_2_22

Spacer DNA uzyskany programem Oriloc dla Streptococcus agalactiae_2_22.

mgr Jakub Muraszko
promotor: dr hab. Dorota Dziadkowiec
Zakład Biotransformacji:
„Interakcje Rad51 z Rrp1 – mediatorem homologicznej rekombinacji u Schizosaccharomyces pombe„.

Rad51 i mediatory homologicznej rekombinacji.

Rad51 i mediatory homologicznej rekombinacji.

 

Aktualności