Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 09.01.2018.

09.01.2018., godz. 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na jutrzejsze seminarium wydziałowe: „Rola Alg13 N-acetyloglukozaminyl transferazy w patogenności Candida albicans”, które wygłosi dr
Monika Niewiadomska, Zakład Biotransformacji.

Schemat przedstawiający tworzenie kompleksu Alg7p/Alg13p/Alg14p po cytozolowej stronie retikulum endoplazmatycznego (ER) (Lu et al., 2011). Powyższy kompleks katalizuje dwie pierwsze reakcje syntezy oligosacharydu na nośniku lipidowym, LLO (z ang.: „Lipid Linked Oligosaccharide), który pełni funkcję donora reszt cukrowych w procesie N-glikozylacji białek. Zaburzenia w funkcjonowaniu kompleksu Alg7p/Alg13p/Alg14p na skutek nadekspresji jak i obniżonej ekspresji genu ALG13 kodującego N-acetyloglukozaminyl transferazę, wpływają na tworzenie czynników warunkujących wirulencję Candida albicans.

Schemat przedstawiający tworzenie kompleksu Alg7p/Alg13p/Alg14p po cytozolowej stronie retikulum endoplazmatycznego (ER) (Lu et al., 2011). Powyższy kompleks katalizuje dwie pierwsze reakcje syntezy oligosacharydu na nośniku lipidowym, LLO (z ang.: „Lipid Linked Oligosaccharide), który pełni funkcję donora reszt cukrowych w procesie N-glikozylacji białek. Zaburzenia w funkcjonowaniu kompleksu Alg7p/Alg13p/Alg14p na skutek nadekspresji jak i obniżonej ekspresji genu ALG13 kodującego N-acetyloglukozaminyl transferazę, wpływają na tworzenie czynników warunkujących wirulencję Candida albicans.

Aktualności