Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 08.11.2022.

08.11.2022., godzina 10:00, MS Teams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego swoje wystąpienia, w języku angielskim, zaprezentuje trzech doktorantów:

mgr Anastasiia Antonenko, Zakład Chemii Biologicznej
Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel
„Zastosowanie ligacji enzymatycznej do selektywnej i funkcjonalnej semisyntezy i modyfikacji białek”.

mgr Patryk Cierpisz, Pracownia Biologii Medycznej
Promotor: prof. dr hab. Teresa Olczak
Promotor pomocniczy: dr Michał Śmiga
„Mechanizmy przyswajania hemu bakterii z gromady Bacteroidetes – istotny czynnik wirulencji w chorobach zapalnych przewodu pokarmowego”.​

mgr Agata Górska, Zakład Patologii Komórki
Promotor: dr hab. Antonina Mazur
„Ustalenie roli obecnej w przestrzeni pozakomórkowej kinazy zależnej od integryn (ILK) w adhezji, migracji, inwazji oraz proliferacji komórek czerniaka”.

 

 

 

 

 

 

Aktualności