Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 08.06.2021.

08.06.2021., godzina 10:00, MS Teams

Zapraszamy na seminarium wydziałowe online, podczas którego swoje wystąpienie zaprezentuje, w języku polskim, mgr Ida Szmigiel z Zakładu Biotransformacji.
Promotor: dr hab. Anna Krasowska prof. UWr.

Tytuł wystąpienia: „Biotransformacja śruty rzepakowej z użyciem Bacillus subtilis„.

Otrzymywanie funkcjonalnej biomasy poprzez fermentację śruty rzepakowej szczepem Bacillus subtilis 87Y.

Aktualności