Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 06.12.2022.

06.12.2022., godzina 10.00, MS Teams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego swoje wystąpienia, w języku angielskim, zaprezentuje trzech doktorantów:

mgr Aleksandra Zielińska, Pracownia Białek Jądrowych
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rzepecki
„The role of B-type lamin in muscle differentiation of Drosophila melanogaster and analysis of the correlation with A-type lamin function”.

mgr Elżbieta Henderson, Zakład Biotechnologii Białek
Promotor: dr hab. Daniel Krowarsch, promotor pomocniczy: dr Anna Szlachcic
„Synthesis and biological activity analysis of FGF2 conjugates with cytotoxic compounds”.

mgr Michał Ostrówka, Zakład Bioinformatyki i Genomiki
Promotor: prof. dr hab. Paweł Mackiewicz, promotor pomocniczy: dr Przemysław Gagat
„Verification of antimicrobial properties of peptides predicted in silico by machine learning methods”.

 

 

Aktualności