Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 06.11.2018.

06.11.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe podczas którego zaprezentowane zostaną, w języku polskim, dwa tematy:

„Charakterystyka białek bakterii Bacteroides fragilis homologicznych do białka HmuY bakterii Porphyromonas gingivalis„.
Mgr inż. Paweł Noceń, Pracownia Biologii Medycznej.
Opiekun: prof. dr hab. Teresa Olczak.

Model białka HmuY w formie apoenzymu (kolor żółty) i tworzące holoenzym po skoordynowaniu atomu żelaza zawartego w hemie (kolor różowy).

 

Struktura krystaliczna białka BfrA (rozdzielczość 2,75 Å).

 

 

„Określenie kluczowych genów na szlaku glikozydów cyjanogennych w lnie”.
Mgr inż. Katarzyna Pelc, Zakład Biochemii Genetycznej.
Opiekun: dr hab. Magdalena Żuk.

Synteza, degradacja oraz detoksyfikacja glikozydów cyjanogennych w lnie.

Aktualności