Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 06.06.2017.

06.06.2017, godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na dwa wykłady:

mgr Małgorzata Wnętrzak
opiekun naukowy: dr hab. Paweł Mackiewicz
Zakład Genomiki:
„Kod genetyczny – najlepszy z możliwych?”

Zbiór losowych, najlepszych oraz najgorszych kodów genetycznych przy optymalizacji 3. pozycji w kodonie w porównaniu z kanonicznym kodem genetycznym.

Zbiór losowych, najlepszych oraz najgorszych kodów genetycznych przy optymalizacji 3. pozycji w kodonie w porównaniu z kanonicznym kodem genetycznym.

 

mgr Aleksandra Kroczak
opiekun naukowy: dr hab. Paweł Mackiewicz
Zakład Genomiki:
„Struktura i ewolucja genomów mitochondrialnych oraz wpływ markerów molekularnych i metod na wnioskowanie filogenetyczne.”

Rearanżacje genów flankujących region kontrolny (CR) poznane dla genomów mitochondrialnych reprezentatywnych przedstawicieli Psittaciformes.

Rearanżacje genów flankujących region kontrolny (CR) poznane dla genomów mitochondrialnych reprezentatywnych przedstawicieli Psittaciformes.

 

Aktualności