Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 05.06.2018.

05.06.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na seminarium wydziałowe pt.: „Zależność pomiędzy sekwencją, strukturą a stabilnością klasycznych palców cynkowych w kontekście komórkowej homeostazy jonów cynku”. Prezentację, w języku polskim, wygłosi mgr Justyna Adamczyk z Zakładu Chemii Biologicznej.
Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel.

Klasyczne palce cynkowe nazywane również ββα ze względu na swoją strukturę drugorzędową mimo iż są mocno konserwowaną domeną różnią się dość istotnie właściwościami fizykochemicznymi. Jednym z elementów wpływających na ich powinowactwo do jonów Zn(II) jest zmienna długość łącznika aminokwasowego pomiędzy cysteinami wiążącymi. Dzięki zastosowaniu eksperymentów kompetycyjnych z wykorzystaniem chelatorów (EGTA, HEDTA, EDTA, TPEN) możliwe jest dokładne określenie Kd dla poszczególnych sekwencji. Jon Zn(II) jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania palców cynkowych, dlatego ważne jest utrzymanie jego prawidłowej homeostazy w komórce.

Aktualności