Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 06.02.2018.

06.02.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe. Prezentację „Badania strukturalne i funkcjonalne białek błonowych” przedstawi, w języku polskim, dr Maciej Wiktor z Zakładu Biochemii.

Struktura krystalograficzna N-acylotransferazy lipoproteinowej z E. coli.

Struktura krystalograficzna N-acylotransferazy lipoproteinowej z E. coli.

Aktualności