Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 05.12.2017.

05.12.2017, godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na seminarium wydziałowe:
„Rola białek cytoplazmatycznych w potranslacyjnym sortowaniu białek w komórce”.
dr Łukasz Opaliński, Zakład Inżynierii Białka.

Schemat przedstawia proces sortowania białek w komórce. Białka są sortowane do ER (oraz do innych kompartmentów systemu endomembranowego) w trakcie ich powstawania (ścieżka kotranslacyjna). Alternatywnie białka mogą powstawać na wolnych rybosomach w cytoplazmie, a następnie dzięki posiadaniu w swojej sekwencji odpowiedniej informacji kierującej białka te są sortowane do odpowiednich kompartmentów. Tematem wykładu będzie udział białek cytoplazmatycznych oraz ich receptorów w kierowaniu białek do mitochondriów (A), peroksysomów (B) oraz w internalizacji białek zewnątrzkomórkowych o potencjale terapeutycznym (C).

Schemat przedstawia proces sortowania białek w komórce. Białka są sortowane do ER (oraz do innych kompartmentów systemu endomembranowego) w trakcie ich powstawania (ścieżka kotranslacyjna). Alternatywnie białka mogą powstawać na wolnych rybosomach w cytoplazmie, a następnie dzięki posiadaniu w swojej sekwencji odpowiedniej informacji kierującej białka te są sortowane do odpowiednich kompartmentów. Tematem wykładu będzie udział białek cytoplazmatycznych oraz ich receptorów w kierowaniu białek do mitochondriów (A), peroksysomów (B) oraz w internalizacji białek zewnątrzkomórkowych o potencjale terapeutycznym (C).

Aktualności