Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 05.04.2022.

05.04.2022., godzina 10.00, MS Teams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe on-line, które zaprezentuje, w języku angielskim, dr Marcin Szafran z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej: „Chromosome topology and its rearrangement during Streptomyces sporogenic development”.

Tytuł w języku polskim: „Topologia chromosomów Streptomyces i ich rearanżacja podczas sporulacji.”

Model of spatial rearrangement of the S. venezuelae chromosome during sporogenic development showing the contribution of ParB (green), SMC (orange) and HupS (blue) to chromosomal arm alignment and organization of terminal domains (LTD and RTD). Blue lines indicate intrachromosomal contacts, oriC region is marked with a yellow circle (Szafran et al., Nature Communications 2021).

Aktualności