Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 05.03.2019.

05.03.2019., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na seminarium wydziałowe: „Rola białek szkieletu jądrowego w epigenetycznej regulacji transkrypcji oraz w patogenezie laminopatii”.
Prezentację, w języku polskim, przedstawi dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. UWr. z Pracowni Białek Jądrowych.

Uproszczony diagram pokazujący podstawowe interakcje białek szkieletu jadrowego przy blaszce jądrowej i otoczce jądrowej. Pokazano tylko kluczowe białka o dobrze udokumentowanych funkcjach. Obok białek kręgowców pokazano na schemacie dwa białka Drosophila (YA i otefinę). Pałka M. et al. 2018

Aktualności