Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 05.02.2019.

05.02.2019., godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na seminarium wydziałowe: „Wpływ mikrośrodowiska na zdolności migracyjne komórek nowotworowych; terapie celowane”.
Prezentację, w języku polskim, przedstawi dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr z Zakładu Patologii Komórki.

Inwadopodia w komórce czerniaka linii WM9.

Aktualności