Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 04.12.2018.

04.12.2018., godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy na jutrzejsze seminarium wydziałowe, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa tematy:

„Otrzymywanie fruktanów w hodowlach płynnych i stałych  z wykorzystaniem szczepów Bacillus subtilis”.
Mgr Marta Domżał-Kędzia, Zakład Biotransformacji.
Opiekun: dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz.

Produkcja lewanu przez B. subtilis w obecności sacharozy w podłożu.

 

„Biotransformacja śruty rzepakowej przez fermentację Bacillus subtilis”.
Mgr Ida Szmigiel, Zakład Biotransformacji.
Opiekun: dr hab. Anna Krasowska.

Koncepcja biorafinerii.

 

Obydwa wystąpienia będą w języku polskim.

Aktualności