Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 04.07.2017.

04.07.2017, godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów na ostatnie w tym roku akademickim seminarium wydziałowe: „Badanie mechanizmu semiselektywnego działania witaminy D w różnych tkankach organizmu”, mgr Klaudia Berkowska.
Opiekun: prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
Zakład Biotechnologii Białek.

Struktura chemiczna analogów 1,25-dihydroksywitaminy D.

Struktura chemiczna analogów 1,25-dihydroksywitaminy D.

Aktualności