Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 04.06.2019.

04.06.2019., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe „Struktura i ewolucja genomów mitochondrialnych oraz wpływ markerów molekularnych i metod na wnioskowanie filogenetyczne”.
Prezentację, w języku polskim, przedstawi mgr Aleksandra Kroczak z Zakładu Bioinformatyki i Genomiki.
Promotorzy: dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. UWr; dr Adam Urantówka.

Porządki genów mitochondrialnych zidentyfikowane dla przedstawicieli rzędu Psittaciformes.

Aktualności