Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 04.05.2021.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa wystąpienia doktorantek z Pracowni Biologii Medycznej. Prezentacje będą w języku polskim.

04.05.2021., godzina 10:00, MS Teams

Mgr Paulina Ślęzak

Proponowany promotor: prof. dr hab. Teresa Olczak
Proponowany promotor pomocniczy: dr Michał Śmiga
Pracownia Biologii Medycznej

„Synergistyczne mechanizmy przyswajania hemu wykorzystywane przez periodontopatogeny w chorobach przyzębia związanych z chorobami układowymi.”

Schamatyczne przedstawienie najlepiej poznanych mechanizmów przyswajania hemu bakterii P. gingivalis oraz schemat synergistycznego mechanizmu przyswajania hemu z ludzkich hemoprotein przy udziale białka HmuY, HmuR oraz gingipain.

 

04.05.2021., godzina 10:20, MS Teams

Mgr Klaudia Siemińska

Proponowany promotor: prof. dr hab. Teresa Olczak
Proponowany promotor pomocniczy: dr Michał Śmiga
Pracownia Biologii Medycznej

„Białka o właściwościach hemoforowych beztlenowych bakterii z gromady  Bacteroidetes jako istotne czynniki wirulencji.”

Homologi białka HmuY pochodzące z bakterii Bacteroides fragilis.

Aktualności