Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 03.11.2020.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów do udziału w seminarium wydziałowym online, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa wystąpienia:

03.11.2020., godzina 10:00, MSTeams

mgr Ambroise Wu
Opiekun: dr hab. Aleksander Czogalla, opiekun pomocniczy: dr Tomasz Trombik
Zakład Cytobiochemii, Zakład Biofizyki

„Role of ABCA1 transporter in the plasma membrane reorganization in the mammalian cells”. Prezentacja będzie w języku angielskim, tytuł w języku polskim: „Rola białka ABCA1 w organizacji błony komórkowej w komórkach ssaków”.

 

03.11.2020., godzina 10:20, MSTeams

mgr Weronika Gajdzik-Nowak
Opiekun: dr hab. Aleksander Czogalla
Zakład Cytobiochemii

„Rola białka MPP1 w organizacji tratw błonowych oraz funkcjonalny aspekt jego palmitylacji w tym procesie”.
Prezentacja będzie w języku polskim.

Proponowany model tworzenia się tratw błonowych poprzez oddziaływanie palmitylowanego białka MPP1 z flotylinami.

 

Aktualności