Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 01.09.20202.

01.09.2020., godzina 10:00, MSTeams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów do udziału w seminarium wydziałowym, podczas którego zaprezentowane zostaną, w języku polskim, dwa wystąpienia:

„Analiza zmian w asocjacji kompleksów laminy Dm i topoizomerazy II z chromatyną w odpowiedzi na szok termiczny, oraz ich korelacja ze zmianami w transkrypcji”.
Mgr Aleksandra Tomczak, Pracownia Białek Jądrowych.
Promotor: dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. UWr.

 

„Opracowanie lipidowych nanonośników naturalnych substancji bioaktywnych i badanie ich wpływu na linie komórkowe nowotworu trzustki”.
Mgr Aleksandra Grzeszczak, Zakład Lipidów i Liposomów.
Promotor: dr hab. Jerzy Gubernator.

Badanie cytotoksyczności otrzymanych nanonośników.

 

Aktualności