Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium - Ewaluacja efektów kształcenia

W piątek 11 kwietnia 2014 r. w godz. 10:00-14:00 odbędzie się seminarium  pt. „Ewaluacja efektów kształcenia” z udziałem Pani mgr Jolanty Urbanik – Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Realizacji Procesu Bolońskiego.

Miejsce:  Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, budynek D, sala 2D.

Zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, wydział oraz pełnioną funkcję należy kierować na adres mailowy Działu Nauczania: dzialnauczania@uni.wroc.pl do dnia 9 kwietnia br.

Proszę o zabranie ze sobą przykładowych sylabusów, w tym sylabusów do programów anglojęzycznych oraz przykładowych efektów kształcenia.

Aktualności