Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rozwój Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w konsorcjum z Wydziałem Biotechnologii UWr (grupa kierowana przez dr hab. Dorotę Nowak, prof. UWr), Politechniką Wrocławską, Instytutem Immunologii i  Terapii Doświadczalnej PAN oraz Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu uzyskało rekomendację Agencji Badań Medycznych do dofinasowania projektu:

„Rozwój Działu Badań i Innowacji w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu poprzez rozwinięcie Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych” nr 2021/ABM/06/00001.
Wartość dofinansowania: 5 457 994,50 zł.

Aktualności