Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rozstrzygnięcie konkursu na zakup aparatury naukowo-badawczej

Z radością informujemy, że w IV edycji konkursu na zakup aparatury z Funduszu Aparatury Badawczej (Projekt Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza) wnioski złożone przez Wydział Biotechnologii zostały wyłonione do finansowania.

Wydział Biotechnologii złożył dwa wnioski, obydwa zostały zakwalifikowane do realizacji, uzyskując czołowe miejsca na liście rankingowej:

MultiParMo – system do multiparametrycznej charakterystyki makromolekuł, nanocząstek i agregatów – wnioskującym był dr hab. Aleksander Czogalla, prof. UWr z Zakładu Cytobiochemii. Kwota dofinansowania: 1 500 000,00 zł

SEAHORSE – system Seahorse 96/24 do wysokoprzepustowej i indywidualnej analizy przyżyciowej parametrów metabolizmu komórkowego w czasie rzeczywistym – wnioskujący był prof. dr hab. Rafał Bartoszewski z Zakładu Biofizyki. Kwota dofinansowania: 4 706 130,05 zł

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dot. konkursu i zwycięskich wniosków.

Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy.

 

Aktualności