Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rekrutacja na studia II stopnia - listy kandydatów

Szanowni Państwo,
prezentujemy listy rankingowe oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na pierwszy rok studiów kierunku Biotechnologia II stopnia na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024:

Lista rankingowa kandydatów z obywatelstwem polskim
Lista rankingowa kandydatów z obywatelstwem obcym
Lista kandydatów zakwalifikowanych do złożenia dokumentów

Status kandydata „zakwalifikowany” nie gwarantuje jeszcze przyjęcia na studia. Kolejnym etapem rekrutacji jest złożenie dokumentów.
O liście przyjętych zadecyduje to, ile kandydatów dostarczy dokumenty oraz dostępny limit (dla obywateli polskich 44 miejsca).

Aktualności