Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rekrutacja na staż

Szanowni Państwo,
od poniedziałku 16 maja rozpocznie się rekrutacja na płatne staże w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022

Rekrutacja potrwa do 24 maja 2022.

Wyniki rekrutacji – do końca maja.

Udało się zdobyć dla Państwa 14 miejsc stażowych.

W załączeniu znajduje się WYKAZ JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ W ROKU 2021_2022

Formularz zgłoszeniowe (podpisany) oraz CV  wraz z listem motywacyjnym należy dostarczyć do dziekanatu WB lub przesłać na adres: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl  w odpowiedzi na niniejszego maila lub z tytułem wiadomości REKRUTACJA STAŻE_2021_2022

PONIŻEJ KILKA ISTOTNYCH INFORMACJI:

  1. Łączny wymiar stażu wynosi 240 godzin. Biorąc pod uwagę, że tygodniowy wymiar czasu pracy to max 40 godzin – wychodzi 6 tygodni.

Jednak staż w zależności od sytuacji może trwać dłużej (8-10 tyg. ale nie dłużej niż 12 tyg.)  – jeśli zmniejszony  będzie dzienny wymiar godzin pracy.

  1. Stawka za godzinę praktyk to 18,50 zł; co daje 4 440 zł / 240 godz.
  2. Podpisywana jest trójstronna umowa stażowa pomiędzy firmą / uczelnią / studentem.
  3. Są to praktyki wakacyjne – możliwe do realizacji w okresie – od połowy czerwca do końca września.
  4. Student zobowiązany jest na okres praktyk opłacić sobie ubezpieczenie NNW (przed podpisaniem umowy będzie wymagane potwierdzenie).

REKRUTACJA:

zgodnie z Regulaminem projektu (załącznik), Rozdział VIII Rekrutacja na staż

Kryterium formalnym kwalifikującym zgłoszenie studenta/tki do dalszej oceny jest spełnienie wymogu określonego w ust. 4. 8. (złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO)

W rekrutacji brane pod uwagę są następujące kryteria:

1/ średnia arytmetyczna ocen ze studiów z okresu poprzedzającego dzień rekrutacji,
2/ zgodność wybranego miejsca realizacji stażu ze specjalnością zawodową i/lub tematyką pracy magisterskiej oraz z dotychczas odbywanymi praktykami zawodowymi/stażami/wolontariatem/zatrudnieniem,
3/ list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru oferty stażu.

Aktualności