Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rekrutacja na stanowisko doktoranta w Zakładzie Inżynierii Białka

Zakład Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii UWr poszukuje chętnych na stanowisko doktoranta do realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 16 „Badanie funkcji białek homologicznych do czynników wzrostu fibroblastów (FHF)” kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Zakrzewską.

Projekt dotyczy poznania molekularnych podstaw działania białek FHF, najsłabiej opisanej podrodziny fibroblastycznych czynników wzrostu. Obejmuje zagadnienia związane z biologią molekularną i komórkową, a także proteomiką i badaniami oddziaływań białko-białko.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

 

Aktualności