Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rekrutacja na stanowiska adiunktów w Zakładzie Chemii Biologicznej

Zakład Chemii Biologicznej poszukuje chętnych na stanowiska adiunktów w projektach Narodowego Centrum Nauki: OPUS nr 2019/33/B/ST4/02428 dotyczącego rozwoju regioselektywnych metod do modyfikacji i funkcjonalizacji białek oraz OPUS nr 2018/31/B/NZ1/00567 związanego z badaniem roli polimorfizmu i metamorfizmu metalotionein w homeostazie jonów cynku.

Szczegółowe informacje.

 

Aktualności