Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Rekrutacja na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Biologicznej

Zakład Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii UWr poszukuje chętnych na stanowisko adiunkta naukowego (postdoc).
Rekrutacja dotyczy projektu Narodowego Centrum Nauki (NZ1) związanego z badaniem roli polimorfizmu i metamorfizmu metalotionein w homeostazie jonów cynku. Grant jest projektem wysoce interdyscyplinarnym obejmującym zagadnienia biochemii, chemii bionieorganicznej, biotechnologii, biologii molekularnej i strukturalnej.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Aktualności