Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publikacja naukowców z Zakładu Inżynierii Białka w prestiżowym czasopiśmie Biotechnology Advances

Z przyjemnością informujemy, że zespół naukowców z Zakładu Inżynierii Białka w składzie: dr Natalia Porębska, mgr Krzysztof Ciura, mgr Aleksandra Chorążewska, dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr, prof. dr hab. Jacek Otlewski oraz dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr opublikował manuskrypt przeglądowy dotyczący multiwalentnych koniugatów cytotoksycznych PDCs (z ang. Protein Drug Conjugates) w prestiżowym czasopiśmie Biotechnology Advances: Multivalent protein-drug conjugates – An emerging strategy for the upgraded precision and efficiency of drug delivery to cancer cells”.

Multiwalentne PDCs, opracowywane w Zakładzie Inżynierii Białka do terapii precyzyjnej nowotworów, charakteryzują się specyficzną architekturą, umożliwiającą jednoczesne związanie kilku cząsteczek receptora obecnego na powierzchni komórek nowotworowych. Zapewnia to lepsze rozpoznanie komórek rakowych, niezwykle silne związanie receptorów onkogennych oraz ich grupowanie na powierzchni komórek. Grupowanie receptorów prowadzi z kolei do włączenia komórkowych mechanizmów endocytarnych, zapewniających wydajne wnikanie multiwalentnych PDCs do wnętrza komórek nowotworowych, prowadząc do ich śmierci.

Badania nad multiwalentnymi PDCs realizowane są w ramach grantu OPUS-22 (2021/43/B/NZ1/00245) Narodowego Centrum Nauki.

Zachęcamy do przeczytania, pełny tekst publikacji, której pierwszą autorką jest dr Natalia Porębska dostępny jest pod linkiem.

Otwarty dostęp do publikacji został sfinansowany ze środków Projektu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza (IDUB).

Aktualności