Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Padjaska

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej  Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu  28 września 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr. Michała Padjaska

Tytuł rozprawy: Wpływ dynamiki koordynacyjnej Zn(II) na strukturę domeny haczykowej białka Rad50.

Promotor:  prof. dr hab. Artur Krężel, Kierownik Zakładu Chemii Biologicznej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny;
prof. dr hab. Grzegorz Dubin, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono:
1) streszczenia rozprawy doktorskiej
2) recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności