Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Wiertelaka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamia, że w dniu 17 kwietnia 2024 r. o godz. 10:30 w sali nr 1.05 w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 A we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Wojciecha Wiertelaka

pt.: Poszukiwanie składu oraz biologicznego znaczenia kompleksów białkowych błony aparatu Golgiego uczestniczących w glikozylacji.

Rozprawa doktorska została wykonana na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Biochemii, pod kierunkiem promotora prof. dra hab. Mariusza Olczaka oraz promotor pomocniczej dr Doroty Maszczak-Seneczko w ramach kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Recenzenci:
1/ dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. UM z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
2/ dr hab. Małgorzata Przybyło, prof. UJ z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
3/ prof. dr hab. Maciej Ugorski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Rozprawa doktorska, streszczenia rozprawy oraz recenzje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/3711/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-wojciechowi-wiertelakowi.html

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
prof. dr hab. inż. Marcin Kadej

Aktualności