Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Zawilskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 16 czerwca 2021 r., o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Patrycji Zawilskiej

Tytuł rozprawy: Ocena właściwości fizyko-chemicznych modelowych błon biologicznych modyfikowanych przez 5-n-alkilorezorcynole.

Promotor: dr hab. Jerzy Gubernator, Zakład Lipidów i Liposomów, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr hab. Katarzyna Cieślik-Boczula, Zakład Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Bryszewska, Katedra Biofizyki Ogólnej, Uniwersytet Łódzki,
prof. dr hab. Janina Gabrielska, Katedra Fizyki I Biofizyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii pod adresem zamieszczono:
1) Streszczenia rozprawy doktorskiej
2) Recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A, Wrocław).

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności