Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. P. Gagata

Dnia 15 września 2014r. o godz.11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Przemysława Gagata

pt. „Evolution of protein transport systems in primary plastids and Paulinella chromatophores”.

Promotor dr hab. Paweł Mackiewicz
Promotor pomocniczy dr Andrzej Bodył
Recenzenci:  prof. dr hab. Bożena Zakryś, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii,

prof. dr hab. Elżbieta Wyroba, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN , Warszawa

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Aktualności