Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Sobczyńskiego

Dnia 18 marca 2014 r. o godz.1130 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05,  przy ul.  Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr.  Macieja Sobczyńskiego pt.  „Wykorzystanie  sztucznych sieci neuronowych i  algorytmu genetycznego do badania proteomów”.

Promotor – Dr hab. Paweł Mackiewicz

Recenzenci:

  • Dr hab.  prof. Jacek Leluk (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Fizyki)
  • Dr hab. Krzysztof Topolski (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego)

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii

obrona doktorska mgr M.Sobczyński

Aktualności