Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krystiana Bączkowskiego

Dnia 11 lutego 2014 r. o godz. 11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot–Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Krystiana Bączkowskiego pt. „Generowanie długich otwartych ramek odczytu w genomach prokariotycznych”.

 

Aktualności