Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Pląskowskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Pląskowskiej

pt.: Dynamika cyklu życiowego drapieżnej bakterii Bdellovibrio bacteriovorus w komórkach różnych bakterii chorobotwórczych.

Rozprawa doktorska została wykonana Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem Pani promotor prof. dr hab. Jolanty Zakrzewskiej-Czerwińskiej oraz promotora pomocniczego dra Łukasza Makowskiego w ramach kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Recenzenci:
1/ dr hab. Aneta Bartosik z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
2/ prof. dr hab. Katarzyna Potrykus z Uniwersytetu Gdańskiego,
3/ prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego.

Publiczna obrona odbędzie się na otwartym posiedzeniu Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i zostanie przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Link do spotkania.

Rozprawa doktorska, streszczenia rozprawy oraz recenzje znajdują się w BIP UWr pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/3736/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-karolinie-plaskowskiej.html

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
prof. dr hab. inż. Marcin Kadej

Aktualności