Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Koryckiej

Rozprawa doktorska mgr Justyny Koryckiej pt. „Identyfikacja produktów genów ZDHHC w komórkach hematopoetycznych oraz w komórkach nowotworowych pochodzenia hematopoetycznego i nabłonkowego. Wpływ białek DHHC na cykl komórkowy komórek erytroidalnych”.

Promotor  – Prof. dr hab. Aleksander F.Sikorski
Recenzenci – Prof. dr hab. n.med. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, Prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk
Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Aktualności