Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorkiej mgr Joanny Podkalickiej

Dnia 14 października 2014 r. o godz.1000

na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii)

w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot – Curie 14 A

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Podkalickiej

„Wpływ białka MPP1 na organizację tratw spoczynkowych w błonach komórkowych”

 0brona doktorska mgr J.Podkalicka

Aktualności