Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Zatwarnickiego

Dnia 27 czerwca 2014 r. o godz.13:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul.Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Zatwarnickiego pt.„Cytochromy sinicowe – struktura a właściwości”

0brona doktorska – mgr inż. P. Zatwarnicki

Aktualności