Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Hanny Baurskiej

Dnia 30 września 2014 (wtorek) o godz.10:00 w Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot–Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Hanny Baurskiej. Tytuł rozprawy „Badanie zależności funkcji indukcji różnicowania komórek ostrych białaczek szpikowych od struktury analogów witamin D2 oraz D3”.

Promotor prof. dr hab. Ewa Marcinkowska

Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Piwocka

dr hab. Janusz Matuszyk

Aktualności