Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Elwiry Smakowskiej

Dnia 27 czerwca 2014 r. o godz.11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu  Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03,  przy ul.Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Elwiry Smakowskiej pt. „Analiza funkcjonalna mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 ze szczególnym uwzględnieniem badań proteomicznych”

Aktualności