Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Artura Tomala

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. Artura Tomala.

Tytuł rozprawy: Wpływ niedoboru rybosomalnego białka uS10m na metabolizm RNA w mitochondriach Arabidopsis.

Promotor:  prof. dr hab. Hanna Jańska, Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek, Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
prof. dr hab. Paweł Golik, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski;
dr hab. Roman J. Szczęsny, Pracownia Biologii RNA, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Publiczna obrona  zostanie przeprowadzona  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Link do spotkania.

Rozprawa doktorska, streszczenia rozprawy oraz recenzje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod adresem:
https://bip.uni.wroc.pl/3818/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-artur-tomal.html

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
prof. dr hab. inż. Marcin Kadej

Aktualności