Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Maziak

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamia, że w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agaty Maziak.

Tytuł rozprawy: Udział mitochondrialnych proteaz AtFTSH4 i AtOMA1 w odpowiedzi roślin na umiarkowanie podwyższony stres temperaturowy.

Promotor:  prof. dr hab. Hanna Jańska, Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Heidorn-Czarna, Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
prof. dr hab. Joanna Szczepanowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
dr hab. Robert Luciński, prof. UAM,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publiczna obrona  zostanie przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Link do spotkania.

Rozprawa doktorska, streszczenia rozprawy oraz recenzje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/3739/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-agata-maziak.html

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

 

Aktualności